Commissie Groen

GROEN

De commissie Groen houdt zich bezig met zaken die het groen in het dorp betreffen. Het gaat om bomen en heesters, bos, bermen en gazons. Centraal staat de rol van de gemeente, maar er is ook aandacht voor het natuurbewustzijn van de burgers.
Aandacht gaat uit naar:
 • het beheer van het gemeentelijk groen zoals vastgelegd in het Groenbeheerplan Bergen 2006 en verder
 • handhaving van visie, beleid,  bestemmingplannen en groenstructuurplannen
 • handhaving van de laanstructuur en haar bomen
 • bevorderen van het verfraaien van de dorpskern door middel van bloembakken
 • bevorderen van goed onderhoud van groenvoorzieningen
 • bevorderen van milieuvriendelijk groenbeheer
 • bevorderen van participatie, educatie en voorlichting van burgers
De commissie bestaat uit:
 • Kitty van der Wissel
 • Yvon Bos Eyssen
 • Annelies Lakeman 
 • Anja Elzinga-Pastoor
 • Mieke van Dulst

Enkele resultaten van de commissie:

 • Op de Hoflaan zijn groene bermen geplant in plaats van de aanleg van parkeerplaatsen
 • In de Merelhof zijn groene hagen geplant; parkeren vindt plaats aan de Renbaan
 • De 17 hanging baskets worden door de commissie gevuld en door de gemeente onderhouden
 • De commissie heeft aan de wieg gestaan van de fraaie tuin rond het Oude Raethuys

De commissie aan het werk

De commissie overlegt niet alleen met de gemeente, ze steekt ook zelf haar handjes uit de mouwen.

Beplanting

De commissie spant zich ook in voor de aanleg van schitterende tuinen in de gemeente, waarvan hieronder enkele beelden

De Commissie boekt ook resultaten met ‘hardware’, zoals de hiernaast afgebeelde pomp in de tuin bij ’t Oude Raedhuys en de verkeerssteen.

De pomp is tot stand gekomen na een wens die in de wensboom bij blooming is gehangen.

Over de verkeerssteen zegt initiatiefneemster Yvon Bos-Eyssen:

“De BBC heeft tot doel het dorp waar mogelijk te verfraaien, dat kan ook in historische zin.  In 1934 besloot burgemeester Henk van Reenen dat er niet meer door de laan langs het raadhuis gereden mocht worden. De oude steen was versleten en in 2010 nam de BBC het initiatief tot het plaatsen van een retro steen”.

 

 

De letters van de spreuktegels voor bij Nero en La Terrassa waren in de loop van de jaren niet goed meer te lezen.
Yvon en Hermy hebben op een zonnige ochtend de letters met betonverf weer wit gemaakt.

 

 

In het kader ‘fleur het centrum op’ heeft de commissie Groen weer 17 hanging baskets gevuld. De planten komen van kwekerij Sap in Heemskerk. Inmiddels een vast gegeven; de BBC koopt planten en aarde en vult de bakken. Ook het groenteam wordt dan met gebak bedankt voor al hun werk. De gemeente geeft de bakken water.

november 2018

De hanging baskets zijn uitgebloeid en worden van de lantaarns gehaald. Hulde voor het groenteam die de bakken deze droge zomer zo goed verzorgd hebben.

Bakken bij Het Parkhotel 2019

Met een enthousiaste groep mensen zijn de bakken voor aan de lantaarpalen weer gevuld met sterke planten van SAP Heemskerk. De gemeente hangt de zware bakken op en geeft ze water. Voor een fleurig centrum!

 

September 2019. Opknapbeurt bij het Parkhotel door Anja, Annelies en Yvon

 

We verwelkomen Mieke van Dulst in onze commissie Groen. Op de eerste zonnige dag in februari, samen de bakken weer opgeknapt!

2019 Bollen planten aan de Dreef

Ook dit jaar zorgt de commissie Groen er weer voor dat het centrum van ons dorp is opgefleurd met 19 dubbele hanging baskets. De gemeente zorgt voor water en onderhoud.

Maart 2021

Omdat er een tuin op de schop ging, mocht de com. Groen er de sneeuwklokjes en boshyacinten weghalen. Die hebben we herplant in het centrum en t.o. Kranenburgh.

 Al 7 jaar koopt de Bewoners vereniging Bergen Centrum de planten voor de 19 hanging baskets, die het centrum weer opfleuren. Hier alle ‘groene vingers’ die meehielpen met planten.