Commissies

Commissies

De Bewonersvereniging kent een aantal commissies, die op hun terrein de belangen van de bewoners behartigen. In de diverse commissies zitten zowel bestuursleden als enthousiaste bewoners, die zich inzetten voor de vereniging.