Lidmaatschap

Per 1 januari 2008 had de vereniging 177 leden. Begin 2020 zijn dat er ca. 260.

Het lidmaatschap omvat:

  • vier keer per jaar toezending van de Nieuwsbrief

  • deelname aan activiteiten (minimaal 1 maal per jaar)

  • toegang tot overleg- en/of informatiebijeenkomsten over verkeer, groen, bouwplannen, en andere ontwikkelingen in het dorp

  • mogelijkheid voor deelname in commissies (ad hoc) betreffende veranderingen in eigen straat of wijk.

  • info via de website

De contributie bedraagt € 7,50 per adres per jaar voor leden en buitengewone leden.
Hogere vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk altijd welkom.

Buitengewoon lid

U kunt ook lid worden van de BBC wanneer u buiten het gebied van de vereniging woont. U heeft dan alle rechten behalve het stemrecht.

Meld u aan als lid

of buitengewoon lid

en ga naar het